Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.

Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.

Η Εταιρία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. είναι Ελληνική Εταιρία και έχει την έδρα της στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι. Το ΑΦΜ της Εταιριάς είναι 094213590.

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. είνα η ίδιοκτητρια εταιρία του Ξενοδοχείου “Sheraton Rhodes Resort”.