Μεγάλη Βρεταννία Ε.Π .Ε.

A Luxury Collection Hotel

Η εταιρεία συστάθηκε στις 14.3.2003 με την επωνυμία ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Ε.Π.Ε. και με διακριτικό τίτλο GRANDE BRETAGNE EΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. Η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων και τα γραφεία της στεγάζονται στην οδό Βασ. Γεωργίου Α1.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό.

Σκοποί της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι:

  • Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών διατροφής και αναλώσιμων (καπνός & οινοπνευματώδη)
  • Η λιανική πώληση τσιγάρων, πούρων, καπνού, εφημερίδων και βιβλίων
  • Η εισαγωγή και εμπορία ειδών χαρτοπωλείου, υφαντουργίας και γενικώς τουριστικών ειδών
  • Η εκμετάλλευση και λειτουργία κομμωτηρίων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ – μπαρ κτλ.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 18.000. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. κατέχει το 99,84% των εταιρικών μεριδίων, ενώ το υπόλοιπο 0,16% βρίσκεται στην κατοχή του κ. Εμμανουήλ Μαυρικάκη.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, κάτοικος Νίκαιας (Α.Δ. Γ126839/70).

Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Ε.Π.Ε. έχει μισθώσει από τη ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και εκμεταλλεύεται ένα κατάστημα εντός του ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρεταννία