Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Α.Ε.

Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε., παράλληλα με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών της στόχων, επιδεικνύει σημαντικό ενδιαφέρον στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ως υγιής, δραστήρια και κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη αξιόλογων δράσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Παράλληλα με την προσφορά της εταιρείας, σημαντική κοινωνική δραστηριότητα έχουν αναλάβει και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, συνεχίζοντας μια ευγενική πρωτοβουλία που ανέλαβαν για πρώτη φορά το 1992, συντηρούν και ενισχύουν με τακτικές εθελοντικές αιμοδοσίες την “Τράπεζα Αίματος” που έχουν δημιουργήσει στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” για την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας των συναδέλφων τους και των οικογενειών τους. Επίσης, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος “Starwood Associate Relief Fund”, οι εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν δημιουργήσει με τις εισφορές τους ένα ταμείο στήριξης συναδέλφων τους σε όλον τον κόσμο, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.