Ανθρώπινο Δυναμικό

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Α.Ε.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. απασχολεί συνολικά 492 υπαλλήλους σε όλους τους κλάδους των δραστηριοτήτων της, από τους οποίους 38 είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων, 89 είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και 295 έχουν φοιτήσει σε τουριστικές σχολές. Η δραστηριότητα του προσωπικού διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της εταιρείας, ο οποίος έχει εγκριθεί από τον Ο.Μ.Ε.Δ. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι με Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της, η ΛΑΜΨΑ Α.Ε. επενδύει συνεχώς στους ανθρώπους της, επιβραβεύει τις προσπάθειές τους, παρέχει κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ προσφέρει ένα άρτια οργανωμένο, πλήρως εξοπλισμένο αλλά και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Η εταιρεία εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Παροχή πολλαπλών δυνατοτήτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στους εργαζόμενους
  • Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζόμενων σε όλα τα επίπεδα
  • Υποστήριξη προγραμμάτων που αποσκοπούν στην τακτική επικοινωνία τόσο ανάμεσα στη Διοίκηση και στο προσωπικό, όσο και ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζόμενους
  • Καταβολή ειδικών και έκτακτων παροχών (Ειδικό Πρόγραμμα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Ειδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, Καταβολή Χρηματικών Επιβραβεύσεων κ.ά.)
  • Συμμετοχή μελών του προσωπικού στην τακτική Επιτροπή Συνεργατών, με αντικείμενο την υιοθέτηση πρωτοπόρων προγραμμάτων, το σχεδιασμό πρόσθετων παροχών και κινήτρων, το συντονισμό όλων των επαγγελματικών δράσεων, καθώς και την παροχή υλικών και ηθικών αμοιβών στους εργαζόμενους
  • Επιλογή, από τα διευθυντικά στελέχη, του “Προϊστάμενου της Χρονιάς” (Manager Award), ο οποίος ανταμείβεται με πλούσια δώρα
  • Δημιουργία “Τράπεζας Αίματος” στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, για τις ανάγκες των συνεργατών του ξενοδοχείου και των οικογενειών τους
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Starwood Associates Relief Fund” – μια πρωτοβουλία της εταιρείας STARWOOD HOTELS & RESORTS-WORLDWIDE INC. με σκοπό την υποστήριξη των συνεργατών της που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω φυσικών καταστροφών (χιονοπτώσεις, σεισμοί, καταιγίδες, κλπ)
  • Διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους, όπως το Ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Παιδικό Πάρτι με τη συμμετοχή των παιδιών συνεργατών αλλά και παιδιών από το Παιδικό Xωριό S.O.S., το Ετήσιο Πάρτι Συνεργατών, Beach Parties, Παιδικοί Διαγωνισμοί Ζωγραφικής για τα παιδιά των συνεργατών κ.ά.